Pohod svetootajstvenom Isusu

Pohod Svetootajstvenom Isusu

 

 

Dan se naginje kraju, mrak se hvata zemlje, a ja dolazim k Tebi, premili Isuse, da Ti se poklonim i da Ti prikažem srce svoje. Blagoslovljen bio u tom presvetom Sakramentu, gdje dan i noć boraviš iz ljubavi prema nama, da nas jačiš i da se s nama u sv. pričesti sjediniš.

Ja Ti se živom vjerom klanjam hvalim i blagoslivljam preslatko Tvoje srce da Ti nadoknadim za sve uvrede i obeščašćenja, kojima Te vrijeđaju nezahvalni ljudi. O Isuse, ponizno klečeći pred Tobom molim Te da oprostiš meni i svim ljudima grijehe i nezahvalnosti. Smiluj se, Gospodine, smiluj se radi sv. tvojeg imena. Ah premilostivi Isuse, rasvijetli bijedne i zaslijepljene ljude, da u Tebe vjeruju, Tebe ljube i Tebe hvale, da prestanu vrijeđati Tvoje preslatko Srce i Tvoje presveto Ime.

O premilostivi Isuse, što da Ti dadem za zadovoljštinu kad u sebi vidim samo bijedu i grijehe. Nad grijesima i bijedom svojom tugujem, pa Ti prikazujem bol svoje raskajane duše, svoje srce, svoj život. Prikazujem Ti današnje moje patnje, moj rad, sve Isuse primi za zadovoljštinu, uz čast koju Ti prikazuju anđeli na nebu, uz krv mučenika, ljubav nevinih i pokornika, uz žrtve misionara i Tvojih službenika. O Isuse, sve primi kao naknadu Tvom presvetom Srcu.

Sad dopusti mi, Gospodine, Spasitelju moj, Ljubovniče duše moje da pristupim bliže tvom presvetom Srcu da čuješ vapaj bijedne duše moje. O, preslatko Srce Isusovo, goruća peći Božanske ljubavi, hrame Božjih svetih! O zanosu duše moje, za Tobom čeznem i umirem! Isuse, Isuse, uzmi me k sebi u svoje presveto Srce! Ja sam sva Tvoja! Sjedini moje bijedno srce s Tvojim presvetim Srcem, rani ga s ljubavlju svojom, kako se je Tvoje preslatko Srce radi mene skončalo na križu, tako daj da ja umrem sebi i svijetu, a samo Tebi živim, dok me ne uzmeš k sebi.

Ti živote moje duše, živiš za mene u tom presvetom Sakramentu, zato hoću da i ja samo za Tebe živim. Tu u svetohraništu boraviš poput uznika vezan okovima ljubavi, pod prilikama hostije, pod kojom kriješ svoje božanstvo i čovječanstvo i milo nas gledaš. Tvoje oči vide dobro da li Te ljubim i kolikom te vjernošću tražim. Ti vidiš u dubinu moga srca, Ti vidiš sva moja nagnuća. O vječna mudrosti, glasno vapije tvoja šutnja i Tvoj mir na uho duše moje, da zatajim sebe. Ti, o skriveno božanstvo, vidiš ovdje bez riječi, najdublju poniznost, neoborivu strpljivost, najvjerniju poslušnost i najljubežljiviju milosrdnost i najžarču ljubav, koja oživljuje živote.

O ljubavi sveta, daj da u sjedinjenju s Tobom živim novim životom. Učini srce moje po Srcu svome. Daj mi jakosti da svladam i ugušim moja zla nagnuća. O krvi presveta, ojači me. O krvi presveta, očisti me. O Isuse, po krvi tvojoj presvetoj, radi Tebe, preobrazi me, da nađeš milje u srcu Tvoje zaručnice da bude čista žrtva Tvojem veličanstvu i Tvom presvetom Srcu.

A sada, Isuse moj, u tihom razmatranju pred Tvojim nogama progovori mom srcu, prosvijetli mi razum, da proniknem u otajstvo nedokučive Tvoje ljubavi: ojači mi volju da ražiže plam Tvoje ljubavi, a srce mi uzmi i u Tvom plamu združi sa Srcem svojim.