Misa spomendana

MISA SPOMENDANA

Blažena Marija Propetog Isusa Petković, djevica, redovnica

 

ULAZNA PJESMA

 

Blago siromasima duhom,

njihovo je kraljevstvo nebesko.

ili

Idi, i što imaš, prodaj, podaj siromasima,

govori Gospodin,

pa ćeš imati blago na nebu.

 

ZBORNA MOLITVA:

 

Bože, blažena Marija Propetog Petković ustrajno je hodila

stopama siromašnog i poniznog Krista.

Molimo te da i mi po njezinom zagovoru

vjerno izvršavamo svoj životni poziv i postignemo savršenstvo

koje si pokazao u svome Sinu Isusu Kristu.

Koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetog,

Bog po sve vijeke vjekova.

 

SLUŽBA RIJEČI

 

1. Čitanje

 

Povrh svega – ljubav. To je sveza savršenstva.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima Kol 3,12-17

 

Braćo!

Zaodjenite se

- kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni –

u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost

te podnosite jedni druge praštajući

ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!

Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

A povrh svega - ljubav!

To je sveza savršenstva.

I mir Kristov neka upravlja srcima vašim

- mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!

I zahvalni budite!

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte!

Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim

od srca pjevajte hvalu Bogu!

I sve što god riječju ili djelom činite,

sve činite u imenu Gospodina Isusa,

zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

Riječ je Gospodnja.

PSALAM: Ps 34 (33), 2-9

 

R. Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

 

1. Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,

njegova će mi hvala biti svagda na ustima!

Nek' se Gospodinom duša moja hvali:

nek' čuju ponizni i nek' se raduju! R.

 

2. Veličajte sa mnom Gospodina,

uzvisujmo ime njegovo zajedno!

Tražio sam Gospodina i on me usliša,

izbavi me od straha svakoga. R.

 

3. U njega gledajte i razveselite se,

da se ne postide lica vaša.

Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga čuje,

izbavlja ga iz svih tjeskoba. R.

 

4. Anđeo Jahvin tabor podiže

oko njegovih štovalaca da ih spasi.

Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:

blago čovjeku koji se njemu utječe! R.

 

REDAK PRIJE EVANĐELJA

 

"Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko" Mt 5, 3

ili

"Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima, govori Gospodin,

pa ćeš imati blago na nebu." Mk 10, 21

R. Aleluja, aleluja, aleluja!

 

EVANĐELJE

Što imaš, prodaj, podaj siromasima i idi za mnom!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku. Mc 10,17-27

 

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?" Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš:

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno!

Ne otmi!

Poštuj oca svoga i majku!"

On mu odgovori: "Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti." Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom." On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.

Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!" Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."

Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?" Isus upre u njih pogled i reče: "Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!"

 

Riječ je Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

 

Pred Gospodina,

koji nas čeka na našim putovima

i svakoga nam dana ponavlja poziv na svetost,

nudeći istinsku radost,

u molitvi iznesimo žeđ za životom svih ljudi i svakoga od nas.

 

1. Gospodine, ti svoju Crkvu trajno daruješ novim primjerima svetosti. Pomozi joj, da se obnavlja u poslušnosti Kristovoj riječi, čak i onda kada to uključuje neprijateljstvo i nerazumijevanje, te ustrajno navješćuje Evanđelje spasenja, molimo te.

 

2. Gospodine, ti si pozvao i oduševio blaženu sestru Mariju Propetog Isusa da od svojega života učini tebi ugodan prinos. Prati njezinu redovničku zajednicu, da živi i raste od bogatstva toga dara, a svima pak koji idu putem evanđeoskih savjeta pomozi da ostanu vjerni dio kraja, molimo te..

 

3. Gospodine, ti si na put evanđeoskih savjeta pozvao mnoštvo sinova i kćeri, da bi se u svojemu životu što više suobličili tebi u poniznosti, jednostavnosti i ljubavi. Pozovi mladiće i djevojke iz našega naroda da te slijede izbliza, gledajući primjere svetaca i blaženika, molimo te.

 

4. Gospodine, tvoj je Duh vodio blaženu sestru Mariju Propetog Isusa u vremenu kada je nastajala njezina redovnička obitelj pod zaštitom Presvete Bogorodice. Daj da se hrvatsko društvo i nositelji odgovornih služba u njemu dopuste obasjati tim svjetlom te, pozorni na potrebe svakoga čovjeka, promiču dobro naših obitelji i opće dobro, molimo te.

 

Bože, ti si poslao na svijet svoga Sina,

da bi očitovao svoju ljubav prema malenima i poniznima.

Ti vidiš sve ljudske potrebe i tebi je sve moguće.

Usliši naše molitve i pomozi nam da te slijedimo slobodna i čista srca,

pouzdavajući se u tvoje beskrajno milosrđe.

Po Kristu Gospodinu našemu. .

 

DAROVNA MOLITVA:

Preblagi Bože, ti si u blaženoj Mariji Propetog Petković svukao starog,

a obukao novog čovjeka na svoju sliku.

Obnovi i nas da ti omilimo ovom pomirnom žrtvom.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Zborna molitva

 

Bože, Oče dobri i bogat milosrđem,

spasio si nas križem Sina svoga Isusa Krista.

Zapali u našim srcima, po zagovoru blažene Marije Propetog Isusa Petković,

vatru svoje ljubavi, da ljubimo tebe iznad svega

i braću svoju u Kristovoj ljubavi. On je Bog i s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga

po sve vijeke vjekova. Amen.