Kontakt

VRHOVNA UPRAVA

Vrhovna predstojnica
M. Cristina Orsillo

"Figlie della Misericordia
del TOR di San Francesco"
Via di Porta Maggiore 38
00185 ROMA - ITALIA

Tel. 0039 06 7027 842
Fax. 0039 06 7030 0513
e-mail: cgcfmroma@tiscali.it
 

 

POSTULATURA

Postulatorica
S. M. Biserka Bogdanić
"Figlie della Misericordia
del TOR di San Francesco"
Str. Rodnei, 21
39000 SATU MARE
ROMANIA

Tel. 0040 3614 048 86
e-mail: figlie_misericordia@yahoo.it

 

PROVINCIJA “KRISTA KRALJA“ – HRVATSKA

Provincijalna predstojnica
S. M. Emila Barbarić
Mallinova 4
10000 ZAGREB 

Tel.  01 467 7609
Fax. 01 467 7986
e-mail: kceri.milosrdja@zg.t-com.hr

 

URED KAUZE

S. M. Jasminka Gašparović
20340 PLOČE - Radoševa glavica 16
 
Tel./Fax: 020 679 969
e-mail: vicepostulatura-glasilo@marijapropetog.hr

 

ZAKLADA MARIJA PETKOVIĆ

S. M. Agneta Juka, upraviteljica
10000 Zagreb, Mallinova 4
 
Tel. 01 463 6797
Fax. 01 467 7986
e-mail: zaklada.bmp@zg.t-com.hr