Izdanja

Marija Propetog Isusa Petković: Sve za Isusa. Autobiografija i duhovni zapisi,

priredio: Mate Parlov, Split, Verbum 2003., treće izdanje 2012., 298 str., cijena 95 kn.

Priređivač prof. dr. sc. Mate Parlov uvjeren je: »Autobiografija naše blaženice (…) izvor je nadahnuća i izazova za predano življenje vlastitoga kršćanskog života u ljubavi prema Bogu i čovjeku u konkretnim društvenim prilikama. I to ne samo za njezine duhovne kćeri, nego za sve Hrvate a i za sve kršćane.

Usprkos nezgrapnom jeziku i stilu pisanja te mjestimičnim ponavljanjima ova se Autobiografija čita u jednom dahu. Ono što čitatelja drži vezanim za ovo štivo njegovo je nutarnje nadahnuće i prožetost Onim koji prožima sve plemenito i istinski ljudsko.

Autobiografija blažene Marije Propetog uistinu je povijest jedne duše, povijest onoga što je veliki Bog učinio za onu koja ga je nastojala iznad svega ljubiti i njemu u svemu služiti. Ona nije detaljna i psihološki razrađena poput, recimo, povijesti jedne duše sv. Terezije iz Lisieuxa, ali nije ni daleko od nje. Iz povijesti duše naše blaženice doznajemo da nije rođena svetica. Njen uspon na Goru Karmel poznavao je brojne postaje, zastoje u obliku nedoumica, sumnji, skrupulozne savjesti, vanjskih i nutarnjih poteškoća.«

    

Marija Propetog Isusa Petković: Sve za Isusa. Autobiografija i duhovni zapisi,
zvučna knjiga
,

Zagreb, Zaklada »Čujem, vjerujem, vidim«,
Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, 2010.

O proslavi 90. obljetnice utemeljenja Družbe Kćeri Milosrđa u suradnji sa Zakladom Čujem, vjerujem, vidim objavljena je zvučni zapis autobiografije s duhovnim spisima bl. Marije Propetoga. Time se htjelo i onima koji su u svome čitanju upućeni na zvučni zapis omogućiti da bar malo zavire u život i duhovnost naše blaženice. Zvučni zapis sadržava i propovijed pape Ivana Pavla II. koju je održao u Dubrovniku 6. lipnja 2003. prigodom proglašenja blaženom Marije Propetoga, Hvale i zazive vječnom Ocu, kao i molitvu za zagovor bl. Marije Propetoga.
Zvučna knjiga sadrži nosač zvuka (CD) s oko 11,5 sati zvučnoga zapisa u MP3 formatu. Tekstove čita Tanja Popec, urednica na Hrvatskom katoličkom radiju, a urednik izdanja je Mirko Hrkač, upravitelj Zaklade »Čujem, vjerujem, vidim«.

 

  

  

S.M. Jasna Crnković: Božji smiješak – Blažena Marija Propetoga Petković,

slikovnica, Subotica, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, Hrvatska provincija Krista Kralja i Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost »Ivan Antunović« Subotica 2010., 15 str.

Tekst za slikovnicu napisala je s. M. Jasna Crnković, a ilustrirala ju je naivna slikarica iz Subotice Cilika Dulić Kasiba.
Slikovnicu su zajedno izdali Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, Hrvatska provincija Krista Kralja, Zagreb i Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost »Ivan Antunović.

 

 

  

 

O. Marko Kornelije Glogović: Srce djeteta – nebo Propetoga,
Devetnica molitve za nerođenu dječicu s blaženom Marijom Propetoga Petković,

Karlovac, Nonnatus, 2010., str. 64.

Ovu je devetnicu o. Marko Kornelije Glogović posvetio blaženoj Mariji Propetoga, kao zagovornici u molitvi da svako dijete, Božjom voljom i milošću začeto, nađe i čovjekovu volju i milost da se rodi. Svima onima kojima je na srcu zaštita nerođenih, ova je devetnica blagotvorna pomoć u molitvi za očuvanje ne samo toga začetoga života, nego i života onih po kojima se začeo, kao i svih onih koji su na različite načine s njim povezani. Kao kršćani uvjereni smo da se ni jedno začeće ne događa bez Božje volje, pa svojom molitvom i zauzetim djelovanjem želimo zakriliti svako nerođeno dijete, kao svoga nepoznatog brata i svoju nepoznatu sestru.

 

 

   

  

Bl. Marija Propetog Isusa Petković: Vapaji duše. Duhovne vježbe,

priredio Mladen Parlov, Split, Verbum 2008., 120 str., cijena 45,00 kn.

Ovaj dio vrijedne i bogate pisane ostavštine bl. Marije Petković za tisak je pripremio dr. Mladen Parlov, docenta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a u svome predgovoru između ostaloga piše: »Tekstove objavljujemo pod naslovom »Vapaji duše«, jer uistinu u sebi donose izljeve i vapaje jedne duše koja vapi za Bogom, koja je žedna Boga i njegove prisutnosti. Tekst je na neki način, dopuna Marijine autobiografije – a to su dobrim dijelom i njezine druge bilježnice – a time vjernička javnost dobiva hrvatsku Povijest jedne duše.«

 

 

  

   

 

Blažena Marija Propetog Isusa Petković: Križni put pred Presvetim Sakramentom,

Župa Svih svetih i Glas koncila, Blato – Zagreb, 2008., str. 51.

U ovaj molitvenik, zajedno s razmatranjima bl. Marije Propetog pred Svetim sakramentom, skladno je uklopljen ciklus grafika Križnoga puta austrijsko-njemačkog baroknog umjetnika Johanna Andreasa Pfeffela koji inače krasi blatsku župnu crkvu. Ovo posljednje zaista ga čini jedinstvenim, jer je naša blaženica u djetinjstvu i mladosti ispred ovih istih grafika razmatrala Kristovu muku.
Osim molitvenog dijela u ovoj tiskovini, kojoj je uvod ispisao dubrovački biskup msgr. Želimir Puljić, nalazi se blaženičin kratki životopis te ulomak iz propovijedi Svetog oca Ivana Pavla II. s njezine beatifikacije u Dubrovniku, 6. lipnja 2003. Također, kao poseban prilog uvrštena je povijesno-umjetnička studija o ciklusu 14 grafika Križnoga puta dr. sc. Vinicija B. Lupisa.

 

 

 

  

Marija Propetog Isusa Petkovic: Upute za nadstojnice i duhovne učiteljice,

priredio: Ante Mateljan, Split, Crkva u svijetu, 2006., 95 str., cijena 30 kn.

S. M. Emila Barbaric piše u Predgovoru: »Našoj su Majci Utemeljiteljici, bl. Mariji Propetoga Isusa Petković uvijek bili posebice na srcu odgoj i izobrazba njezinih sestara. Poput prave Majke skrbila se za jedinstvo i sklad svojih duhovnih kćeri. U svakoj je prigodi nastojala kako usmenom tako i pisanom riječju poučiti, potaknuti, uputiti, ohrabriti, otvoriti vidike za ono bitno, opomenuti i primjerom osvjedočiti – utjelovljujući tako svetopisamsku riječ o poučavanju u zgodno i nezgodno vrijeme. Riječi Majke Utemeljiteljice izvirale su iz stvarnoga života, nadahnjivane Duhom ljubavi i služenja. Provjeravala ih je sama u dubokome povjerenju u Boga Oca i njegovo vodstvo. Za sestre ih je pretakala u njima razumljivu svagdanju riječ i upućivala ih u poniznosti Službenice Gospodnje kojoj je Očevo djelo bilo na prvome mjestu. Sestre su te rijeci primale otvorena srca i poslušna Duha, nastojeći ih utjelovljivati u svoje svagdanje poslove i međusobne odnose, kako sa sestrama tako i s onima koji su im bili povjereni na skrb.«

 

 

 

Ratko Perić: Kćeri poslušna,

Mostar, Crkva na kamenu 2003., drugo dopunjeno izdanje 2004., 220 str., cijena 90,00 kn.

Svoje dojmove o bl. Mariji Propetog, na temelju pouzdanog što je o njoj čuo i proučavanjem njezine ostavštine pročitao, a u susretima s njezinim duhovnim kćerima doživio, mostarski biskup dr. Ratko Perić sabrao je u ovaj svezak. Ne samo naslov, nego i cijelo djelo upućuju na to da ga iz Marijina kreposna života očito najviše oduševljava njezina poslušnost. Pisac je uvjeren da je Marija Petković mogla biti tako dobra odgojiteljica i prednjačiti u izvrsnosti pedagoškoga postupka, koji je provodila u radu s djecom, mladima kao i njihovim roditeljima i starijim osobama, upravo stoga što je bila poslušna Duhu Svetom, uvijek imala otvoreno uho i srce za nadahnuća Duha Svetoga, što je dopuštala Duhu Božjem da djeluje u njezinom životu, što je neograničenim posvemašnjim predanjem bila izručena Bogu Ocu, njegovu smilovanju, milosti i milosrđu, te dopuštala da se Bog po njoj utjelovljuje za one koje joj je Bog postavio na životnu stazu.

 

 

    

Josip degl´Ivellio (uredio): Biseru iz malog Blata
– zbirka skladbi u čast blažene Marije Propetog Isusa Petković,

Zagreb, Glas Koncila 2003., 52 str., cijena 40,00 kn.

Uoči prvoga blagdana Blažene Marije Propetoga Isusa Petković, 9. srpnja 2003. godine, u svojevrsni snop zahvalnosti prikupili smo klasje molitve i pjesme sazrelo na plodnim njivama duša nadahnutih Bogom i njegovim svjedocima, među koje je uvrštena i naša Majka utemeljiteljica, ljubiteljica Boga i čovjeka u potrebi. Posebice su djeca, siročad ostavljena u nevolji, bili njezina ljubav. Stoga ne čudi da je upravo pjesma koju je za dječji zbor spjevao don Ante Mateljan, splitski svećenik, a majstorski pretočio u note mo Josip degl’Ivellio, Biseru iz maloga Blata, »zasjenila« sva druga dostignuća ove pjesmarice i probila se do naslovnice cijele zbirke.
Uz pregršt pjesama, pred nama je i govor pape Ivana Pavla II. prigodom proglašenja blaženom Marije Propetog Isusa, izgovoren u Dubrovniku, 6. lipnja 2003. Papa pjesnik nije se ni ovaj put libio tankoćutnošću srca i pronicavošću uma progovoriti o ženi u svoj njezinoj očitoj i manje očitoj prisutnosti u Crkvi i društvu. Trodnevnica i devetnica blaženoj Mariji Propetoga Isusa svojevrsni su rukohvati na stubištu našega molitvenoga hoda.

   

 

O. Atanazije Matanić: U znaku ljubavi,

Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, KS, Drugo dopunjeno izdanje, 1999., str. 219.

Pisac ovog životopisa franjevac o. Atanazije Matanić htio je na temelju izvora objektivno prikazati jedan izvanredan životni put u svoj njegovoj punini i potpunosti. Pisac je kritički proučio materijal prve ruke, obilje pisanih izvora koje je imao pri ruci, a dobrim dijelom potječu od same Majke Marije Propetog. Na taj je način mogao dati objektivnu sliku ove naše suvremenice koja je, poslušna nutarnjim poticajima Duha Svetoga te pod razboritim i dalekovidnim vodstvom dubrovačkog biskupa dr. Josipa Marčelića ustanovila na hrvatskom tlu redovničku zajednicu koja se iz skromnih početaka sve više razvila i koja je toliko dobra učinila i danas čini.

 

 

  

 
Zapaljena i goruća svjetiljka,
prigodom prijenosa zemnih ostataka Službenice Božje Marije Propetog Isusa Petković,
utemeljiteljice Družbe Kćeri Milosrđa, iz Rima u rodno Blato, 21. studenoga 1998. godine,

uredile: s.M. Emila Barbarić, Katica Knezović, s.M. Vianeja Kustura, Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, Hrvatska provincija Krista Kralja, 1999., str. 255.

Monografija je nastala prigodom prijenosa zemnih ostataka Službenice Božje Marije Propetog Isusa Petković iz Rima u rodno Blato, 21. studenoga 1998. godine, posvećena je svima koji su u njezinu liku osjetili dodir Očeve dobrote i svojom velikodušnom zauzetošću učinili ovaj znameniti događaj povijesnim u srcima njezinih duhovnih kćeri Družbe Kćeri Milosrđa i Crkve u Hrvata.

 

  

 

S.M. Ksenija Režić: Odsjaj nade,
Marija Propetog Petković Službenica Božja (1892.-1966.),

Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, Vrhovna uprava, Rim, 1999., str. 154.

Ovaj kratak životopis s. Marije Propetoga Petković pod naslovom Odsjaj nade, koji je napisala s.M. Ksenija Režić, odlikuje se jednostavnim iskazom jer je temeljen prvenstveno na spisima, svjedočanstvima i pismima. Nema ništa od naivne legendarnosti hagiografije, niti začudnosti svetačkoga štiva, iako je pisan lijepim i biranim stilom. Neka ovo štivo bude pobudnica svima onima koji ovaj svijet žele učiniti ljepšim i boljim, a taj veliki zadatak započinju od sebe.

 

 

  

 

Bl. Marija Propetog Isusa Petković: Poruke vjere,

priredila s.M. Ksenija Režić, Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, treće dopunjeno izdanje, 2011., str. 68.

Misli sačuvane u zapisima, pismima, poukama i svjedočanstvima, koje su ovdje objelodanjene kao Poruke vjere, otkrivaju nam dio osebujnog duhovnog i apostolskog lika blažene Marije Propetog Isusa Petković, hrvatske franjevke i misionarke našega vremena. Poruke vjere, potekle iz njezina skromna i iskrena srca, očituju snagu čiste i gole vjere u Očinstvo nebeskoga Oca i ljepotu njezine pouzdane i prokušane ljubavi prema Isusu, Očevoj Utjelovljenoj Riječi. Kroz jednostavne lirske zapise, kao kroz odškrinuta vrata, ulazimo u svijet Marijine duše, zaljubljene u Boga i u čovjeka, koja ne bježi od križa, već ga posvećuje svojim oduševljenjem za Vječnog Oca, neizmjernu dobrotu i milosrđe, i za Isusa, raspetu Ljubav.

 

 

  

 

Blažena Marija Propetog Isusa Petković: Hvale i zazivi Vječnom Ocu,

Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, Hrvatska provincija Krista Kralja, Peto neizmijenjeno izdanje, 2009., str. 15.

Pohvale nebeskomu Ocu u obliku litanija, naslovljene Hvale i zazivi Vječnom Ocu, sastavila je blažena Marija Propetog Isusa Propetoga i objavila 1964. u Rimu. Za recitrianje Hvala i zaziva, Crkva je , uz uobičajene uvjete, dala i potpuno oprost, ako se mole cijeli mjesec, inače sedam godina. Stoga se preporuča njihovo pojedinačno i zajedničko moljenje kao iskaz naše djetinje hvale nebeskog Oca i prilog našem duhovnom zajedništvu s blaženom Marijom Propetoga.